Voor de particulier:

U hebt wensen om uw woning te verbouwen of u heeft bouwgrond om nieuw te bouwen.
Wat zijn de mogelijkheden en wat gaat dit kosten?

Dit zijn de eerste vragen waarmee ik u kan helpen. De mogelijkheden kunnen worden bekeken aan de hand van de bestaande situatie. Uitbreidingsmogelijkheden worden getoetst bij de gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en het ontwerp wordt getoetst aan de redelijke eisen van de welstand. Aan de hand van deze gegevens kan ik voor u een kostenraming maken om alvast een inzicht in de kosten te krijgen.

De volgende stap kan zijn het maken van een werkomschrijving en het aanvragen van een prijsopgave bij in overleg te kiezen aannemers. Samen met de gekozen aannemer wordt de planning opgezet wanneer het werk voor een vooraf overeengekomen bedrag zal worden opgeleverd.

Tijdens de bouw kan het toezicht worden gehouden om eventuele problemen en vragen van u of aannemer op te lossen.

Een juiste coördinatie tussen u, aannemer en mij kan er voor zorgen dat uw wensen worden gerealiseerd.

Voor de bouwondernemer:

Wanneer een mogelijke opdrachtgever bij u aan de deur komt met de wens om te verbouwen of nieuw te bouwen, beginnen voor u uren te tellen waar u eigenlijk geen tijd voor heeft. Overleg met opdrachtgevers en tekenwerk in de avonduren behoren eigenlijk niet tot uw werkzaamheden.

Veel van deze zaken kan ik voor u waarnemen. Van een schetsontwerp, indienen van de bouwaanvraag tot het uitwerken van de tekeningen. In overleg kan ik voor u een offerte voor mijn werkzaamheden maken welke u in uw begroting op kunt nemen.

Woningkeuringen:

Het aankopen van een woning is een spannend proces waarbij het meekijken van een objectief specialist teleurstelling achteraf kan voorkomen!

Onze diensten bestaan uit bouwkundige aan- en verkoopkeuringen voor bestaande woningen, opleveringen van een nieuwe woning, maken van een energie maatwerkadvies alsmede een energielabel voor woningen

Drie goede redenen om voor Teken-/adviesbureau Thijssen te kiezen!

Teken-/adviesbureau Thijssen staat voor zekerheid, persoonlijk contact, vertrouwen en het nakomen van met u gemaakte afspraken
is betrokken, werkt snel en met moderne pakketten
is een bedrijf met een volwaardige, volwassen kennis en kunde en biedt u deze volwassen kennis en kunde tegen scherpe tarieven aan

Wat zijn onze kosten?

Teken-/adviesbureau Thijssen hanteert zeer gunstige tarieven. Er zijn twee mogelijkheden:
Honorering op basis van uurloon
In dit geval houden wij de tijd bij die aan uw werk wordt besteed en ontvangt u aan het eind van iedere vooraf overeengekomen periode een gespecificeerde declaratie voor de aan uw project bestede uren in de afgelopen periode.

Honorering door een vast bedrag
In dit geval spreekt u vooraf met ons af welke werkzaamheden wij precies voor u moeten uitvoeren en voor welk bedrag. Na het afronden van elke fase ontvangt u een declaratie voor dat deel van het overeengekomen totaalbedrag. Een eerste oriënterend gesprek is kosteloos en geheel vrijblijvend, waarna mogelijk een prettige samenwerking volgt.